>>     Aktualności

Aktualności

Informacje o zmianie wzorców umownych
Data dodania: 2020-11-19

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 21.12.2020 r. nastąpi zmiana warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych określonych w umowie oraz Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej ,,Regulamin”). Niniejsza modyfikacja umowy i Regulaminu wynika z inicjatywy Dostawcy usług i związana jest z koniecznością ujednolicenia i wyszczególnienia praw przysługujących Abonentom, a także dostosowaniem postanowień umownych do nowych przepisów, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

 

Wypełniając obowiązek ustawowy określony w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.) wskazujemy, iż w umowie oraz Regulaminie dokonane zostały zmiany polegające na całkowitej zmianie ich treści.

 

W treści umowy wprowadzone zostały następujące zmiany:

  • usunięto dotychczasową treść umowy oraz wprowadzono § 1, § 2, § 3, § 4 i §5.

 

W treści Regulaminu natomiast wprowadzone zostały następujące zmiany w poniższych postanowieniach:

  • usunięto dotychczasową treść regulaminu oraz wprowadzono § 1 - § 38

 

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy, a dostawcy usług nie przysługuje zwrot przyznanej ulgi. Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 21.12.2020 r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

 

Załączniki:

  1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych obowiązujący od dnia 21.12.2020r.;
  2. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych obowiązująca od dnia 21.12.2020 r.


« Wróć
Gwarancja jakości!
Dostarczamy usługi dla osób prywatnych oraz firm

Firma IT Service , w skrócie ITS powstała w 2004 roku i od samego początku swojej działalności koncentruje się na dostarczaniu szerokopasmowego internetu osobom prywatnym oraz firmom.

Promocje
INTERNET RADIOWY
INTERNET RADIOWY I ŚWIATŁOWODOWY
Mapa zasięgu

Zobacz mapkę
ITService WIFI

Router WI-FI 300Mb w standardzie N
- dla pakietów radiowych za 79zł
- dla pakietów światłowodowych za 40zł
Zobacz więcej
Realizacja: Dpl Agency - Tworzenie Stron Internetowych